Doğalgaz Şebekesi Bakım Ve Onarım Faaliyetleri

Şehir giriş istasyonları ve kazanları, CNG istasyonları, bölge regülatörleri, kokulandırma ekipmanları, vana grupları, aktuatörler, müşteri istasyonları, gaz kromograf sistemleri, domestik regülatörler, istasyonların elektrik besleme hatları ve trafolar, UPS ve jeneratör sistemleri, topraklama ve paratoner sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, invertörler, katodik koruma şebekesi, güç kompanzasyon sistemlerinden yangın söndürme sistemleri, kamera sistemeleri, alev ve duman dedektörleri ile ilgili teknik destek bakım hizmeti veriyoruz.

Bu kapsam dahilinde hizmet yelpazemizde neler bulunuyor?

 • Şebeke acil eylem planlarının hazırlanması,
 • Periyodik bakım planlarının oluşturularak dağıtım şirketinden onayının alınması,
 • Onaylı periyodik bakım planları kapsamında bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sistemlerde tespit edilen arızaların giderilmesi konusunda teknik destek verilmesi,
 • Dağıtım şirketi için bakım faaliyetleri kapsamında eğitim dokümanlarının oluşturulması, gerekli olabilecek katalog, teknik çizim, parça listesi, sunum, video, poster ve fotoğraf gibi materyallerin temini,
 • Kokulandırma ve gaz kromotograf gibi ekipmanların bakımları ve gerektiğinde devreye alınması ve gerekli kullanım kılavuzlarının, montaj şemalarının oluşturulması,
 • Kazan sistemlerinin periyodik bakım ve kontrolleri, baca gazı analizlerinin yapılması, sistemlerin daha verimli çalışabilmesi için gerekli görülen revizyonların dağıtım şirketine rapor edilmesi,
 • Gömülü vana kontrol ve bakımları,
 • Katodik koruma sistemi ölçüm raporlarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve gereken önlemler veya yapılmasında fayda olacağı değerlendirilen revizyonlar hakkında dağıtım şirketine raporların sunulması, onay alınması halinde gerekli faaliyetlerin yapılması,
 • Topraklama ve paratoner sistemlerinin periyodik ölçümlerinin yapılması,
 • Kompanzasyon sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü ve gereken önlemlerin alınması,
 • En fazla 6 aylık periyotlarda iş yerinde tüm elektronik sistemlerin yerinde fonksiyon testlerinin yapılarak sonuç raporunun hazırlanması
 • Bakım onarım işlerinde kullanılacak yedek parçaların tespiti, malzeme teknik şartnamelerinin oluşturulması ve dağıtım şirketine iletilmesi,
 • En fazla altı aylık dönemlerde dağıtım şirketi yönetimi ile toplantılar yapılması ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, düzenli olarak dağıtım şirketine yapılan faaliyetler ile ilgili durum raporu sunulması.